World Wide Web je spojován s označením internetu

Web neboli označení www (World Wide Web) není rozhodně označení pro internet. Internet a web se sice používají jako pojmy, které se běžně nerozlišují, ovšem oba názvy mají rozdílné působení. Internet je globální systém, který propojuje počítačové sítě na celém světě. Web je ovšem aplikace, která v rámci internetu funguje.

Je to doslova nespočitatelné množství stránek a různých dokumentů, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. Máme internetový prohlížeč, do kterého zadáme adresu nebo nějaký požadavek a otevře se nám formátovaná stránka s odkazy na jiné stránky, které jsou pro nás vhodné.

Jak ovšem dostat takové stránky na web a následně na internet, to už je pro mnohé z nás záhadou. Existují různé kurzy v tomto oboru, které uzavřete závěrečnou zkouškou a můžete své dílo zveřejnit. Ovšem pro některé z nás je to poměrně složitý proces.

Než začnete něco tvořit, je nutné si stanovit cíl

Tvorba webových stránek, pokud se ji rozhodnete tvořit sami, vyžaduje čas a znalost programovacích jazyků jako jsou HTML, CSS, PHP, JavaScript a další. Výhodou je, že budete tvořit přesně takovou myšlenku, kterou máte v hlavě. Tudíž výsledek vaší tvorby by měl být přesně takový, jaký jste si naplánovali.

Nejprve si musíte odpovědět na otázky –  proč je chcete, koho tím míníte oslovit, a jaký mohou přinést užitek. Většinou se stránky tvoří se snahou oslovit více klientů a přinést zisk. Ovšem k tomu je důležité, aby vaše stránky byly takové, že na první pohled zaujmou a vytvoří příjemnou atmosféru.

Webové stránky by měly obsahovat

·         Klidné a příjemné barvy, lepší je volit pestrost barev, která příjemně ladí
·         Rozložení textu by mělo být snadno čitelné a správně rozložené, nemělo by působit chaoticky
·         Stránky je nutno aktualizovat, přidávat krátké zprávy, jelikož to působí důvěryhodně, že jsou údaje aktuálního rázu
·         Důležitý je kontakt, stránky bez jakéhokoliv kontaktu působí otazníky u návštěvníků a tím ztrácí na důvěryhodnosti
·         Snažte se texty psát bez chyb, pokud psaní nepatří mezi vaše silné stránky, je lepší text předložit odborníkovi
·         Většina uživatelů nemá rádo reklamy, proto se raději jim ve větším množství raději vyhněte  

I zde platí to, že se nemůžete zalíbit všem, jelikož nejsme stvoření podle šablony, ale zaměřte se na tu skupinu uživatelů, které budou stránky určeny.

Pokud vám tvorba webových stránek připadá složitá, nebojte se oslovit firmy, které se zabývají touto službou a rádi vám pomohou najít řešení přímo pro vás.