Odpěňovač pro bazény i vířivky

Koupání v bazénu je natolik povznášející relax, že není divu, proč je stále tak vysoká návštěvnost plaveckých bazénů a koupališť. Potvrzuje to i silný zájem mít bazén nebo vířivku i doma, v soukromí, kde je přece jen větší klid a pohoda, ve srovnání s hromadnými rekreačními zařízeními.

vodní masa

Když se tvoří na hladině pěna

Vybavit si některé poznatky z hodin fyziky či chemie na základní škole je někdy velmi obtížné, týká se to i povrchového napětí vody. Voda má mezi tekutinami výsadní postavení, a to i přesto, že je všude kolem nás, a její cena je ve srovnání s drahými kovy doslova směšná. Příroda naštěstí neuznává tržní hodnoty lidstva a můžeme se na ni spolehnout mnohem více, než např. na kolísavé hladiny akcií na burze. Jednou ze spolehlivých vlastností vody je povrchové napětí, které kupříkladu umožňuje pohyb některých živočichů na hladině.

Povrchové napětí vody je dostatečné, jestliže je tekutina čistá, a v optimálních hodnotách pH. Zvýšené množství organických nečistot (odumřelých buněk, rostlinných proteinů atp.) sníží napětí na vodní hladině natolik, že přestává tvořit kontinuální (relativně rovnou) plochu, a vznikají drobné bubliny, přecházející v pěnu. Tohoto jevu si lze povšimnout v přírodě u některých vodních zdrojů a stojatých vod, ale může nás potkat i na hladině bazénu či vířivky.

vodní pěna

Pěna v bazénech ovšem není žádoucí, naštěstí ji lze velmi snadno odstranit nápravou, tedy optimalizací složení vody na koupání. O tu se postará odpěňovač 1l Chlorito. Ten se aplikuje buď samostatně, nebo bývá součástí celé sady bazénové chemie, především je nutné nejprve zkontrolovat hodnotu pH, která může z mnoha důvodů kolísat.

Odpěňovače fungují tak, že na sebe naváže nečistoty, tím vzniknou jakési drobné vločky, a ty se pak zachycují ve filtračním boxu, případně klesnou ke dnu, odkud je odsajete bazénovým vysavačem. Takto lze ošetřit tekutinu ve všech typech i rozměrech bazénů i vířivek, ať už se jedná o vnitřní, či venkovní prostředí.