Software na míru není dnes již nedostupný

Je nepopiratelným faktem, že aktuální Covidová doba uspíšila a podpořila automatizaci a digitalizaci ve všech různých odvětvích a oborech. Malé i velké firmy, živnostníci, ale i obyčejní lidé se velmi rychle adaptovali nejen na online svět, ale také na používání nových aplikací, softwarů a dalších digitálních dovedností, jako je např. online meeting či cloud. Mnoho pracovníků přešlo na home office či remote, firmy začaly automatizovat a digitalizovat své výrobní procesy i běžné činnosti, což v naší zemi doposud nebylo příliš častým zvykem.

Na základě nových postupů a digitálních procesů vyvstala v mnoha odvětvích potřeba nových softwarových vybavení a IT obor se stává velmi dimenzovaným oborem. Přestože se různé druhy softwarových řešení a aplikací objevují v mnoha podobách a každým dnem přibývají nové a nové, v některých případech je i tento standardizovaný software nedostačující. Zkrátka nemůže obsáhnout všechny podmínky, které by byly pro váš proces či činnost potřebné. Je to pochopitelné a logické, protože pokud se standardní software tvoří, může obsáhnout pouze funkce dle podmínek většiny.

Programový kód

Existuje tedy řešení, které zohlední nejen všechny individuální podmínky a požadavky do nejmenšího detailu, ale také vytvoří strukturu programu přesně dle potřebných specifik. A právě takovým řešením je vývoj softwaru na míru Strelec.. V tomto případě softwarový inženýr navrhne precizně zpracovaný software přímo na míru vašim požadavkům a doladí jej do posledního detailu a funkčnosti. Výhodou je naprostá individualita podmínek, přizpůsobení se vašim potřebám, možnost úpravy dle vašich požadavků či případné rozšíření do budoucna.

Ideální variantou je výběr softwarového inženýra, který má bohaté a praktické zkušenosti nejen s programováním, vývojem a architekturou systémů, ale i s oborem komerce, marketingu či seo. Profesionální odborník – softwarový inženýr si většinou sjedná první schůzku, na které posoudí rozsah, specifikace, potřeby klienta a také navrhne přibližnou cenu. Tato schůzka je většinou zdarma.

Programátor

Každá práce něco stojí, avšak za software na míru je cena přiměřená dle rozsahu a specifikací. Zohlednit musíme také to, že pokud budeme používat software určený přímo a pouze pro naše potřeby, vyhneme se mnoha nepříjemnostem, nefunkčnostem či výstupům, které by nebyly zcela relevantní pro naše potřeby. A to je nejen úspora časová, ale i finanční. Současně budete mít zajištěnou i péči o provoz a podporu v případě potřeby. I proto je dobrou a chytrou volbou mít software na míru.