Daň z nabytí nemovitosti

Pokud se chystáte kupovat nemovitost, jistě jste již zaznamenali změnu v dani z převodu nemovitosti – resp. nově dani z nabytí nemovitosti. Jestliže jste tuto změnu dosud nezachytili, čtěte o to pozorněji.

Nejpodstatnější změna je změna v osobě poplatníka. Dosud jsme byli zvyklí na to, že prodávající po tom,co inkasoval kupní cenu, zaplatil daň z převodu nemovitosti. Kupující potom vystupoval jakožto ručitel. Nově má daňovou povinnost kupující. Stát k tomu údajně vedla větší motivace kupujícího daň zaplatit a hlavně dohledatelnost současného majitele v katastru nemovitostí a možnost zahrnout právě dotčenou nemovitost do exekuce. V praxi to tedy znamená, že pokud budete kupovat nemovitost, je třeba počítat nejen s kupní cenou a případnou provizí realitní kanceláře, ale také s daní ve výši 4% z ceny nemovitosti.


Co je předmětem daně?

Daň zaplatíte jen z nemovitostí získaných za úplatu, tj. neplatí se v případě dědictví a daru (tyto převody však podléhají jiným daním). Zaplatíme ji tedy z nabytí pozemku, stavby, inženýrské sítě, bytové jednotky či spoluvlastnického podílu nebo také z práva stavby, což je oprávnění postavit na cizím pozemku dočasně stavbu.

Povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitosti se potom vztahuje i na nabyvatele nemovitosti, který získal vlastnictví např. soudním rozhodnutím.


Stanovení výše daně

Základ pro výpočet daně je určen znaleckým posudkem, z tzv. směrné hodnoty, nebo jako kupní cena (pokud je tato cena vyšší než předchozí dvě hodnoty). Formulář pro zjištění směrné hodnoty lze najít na stránkách finanční správy.

Sazba daně činí výše zmiňovaná 4% z ceny nemovitosti.
Daňové přiznání musíme podat finančnímu úřadu, v jehož obvodu se nachází nemovitost, do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl proveden vklad do katastru nemovitostí (případně od data nabytí vlastnického práva, pokud se nemovitost neeviduje v katastru nemovitosti).