nazev_Hanzelka-Robenek
Elektromontážní práce
Provedeme pro Vás veškeré elektro rozvody v bytové výstavbě, panelových a rodinných domech a průmyslových objektech. Nové rozvody realizujeme ..... .. více informací ..
Provedeme pro Vás veškeré venkovní rozvody NN a VO. Nové rozvody realizujeme vždy na základě platné projektové dokumentace v souladu s platnými ČSN ..... .. více informací ..
Zabezpečit Váš objekt proti nebezpečí úderu blesku prostřednictvím hromosvodu je pro nás samozřejmostí. U menších objektů ..... .. více informací ..
Dodávka všech druhů sdělovacích rozvodů a zařízení v kategoriích
- realizace domácího telefonu
- rozvody telefonu, PC sítě
- televizní rozvody ..... .. více informací ..
Valid XHTML 1.1!
Skupova 99, 742 21 Kopřivnice
tel./fax: 556 812 627, 723 102 789, info@ha-ro.cz